C 751 i C 757 cilindri

5 KLINOVA, 15500 KOMBINACIJA, MOGUCNOST IZRADE SISTEMA MASTER KLJUCEVA PO NARUDZBI

         ime   A   B                 ime   A   B
 C 751 30/30   30   30          C 757 35/50   30   50 
 C 757 30/35   30   35          C 757 35/55   35   55 
 C 757 30/40   30   40          C 757 40/40   40   40 
 C 757 30/45   30   45          C 757 40/45   40   45 
 C 757 30/50   30   50          C 757 40/50   40   50 
 C 757 30/55   30   55          C 757 40/55   40   55 
 C 757 35/35   30   45          C 757 45/45   45   45 
 C 757 35/40   30   35          C 757 45/50   45   50 
 C 757 35/45   30   40          C 757 50/50   50   50