Sigurnosni cilindri X11

11 KLINOVA, TRI LINIJE OPIPAVANJA, ZASTITA OD BUSENJA, VADJENJA JEZGRA,
PRECIZNOG OTVARANJA, KISELINE. PANIK FUNKCIJA.
BOJA: MAT HROM, PET KLUCEVA, KODNA KARTICA.

         ime   A   B                 ime   A   B
 C X11 30/30   30   30          C X11 35/50   30   50 
 C X11 30/35   30   35          C X11 35/55   35   55 
 C X11 30/40   30   40          C X11 40/40   40   40 
 C X11 30/45   30   45          C X11 40/45   40   45 
 C X11 30/50   30   50          C X11 40/50   40   50 
 C X11 30/55   30   55          C X11 40/55   40   55 
 C X11 35/35   30   45          C X11 45/45   45   45 
 C X11 35/40   30   35          C X11 45/50   45   50 
 C X11 35/45   30   40          C X11 50/50   50   50