| Home | O nama | Kontakt | Partneri | Cenovnik | Galerija |
  PROIZVODI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izrada web prezentacije:
Elzett Certa D.o.o. 2013

 

Kaba Elzett ExperT

Patentirani sistem preokretnog ključa za najviše zahteve: Kaba EzperT

Kaba Elzett ExperT

  • Internacionalno patentiran u 20 zemalja
  • Cilindar je patentiran do 2010. godine (Austrijski patent br.395.502)
  • Izrada cilindra u čeličnom kućištu za najviši stepen sigurnosti
  • Maksimalna zaštita za korisnike: Ključevi za zamenu i novi ključevi izraduju se isklučivo u Kaba fabrici - naručilac mora pismeno zatražiti izradu, kontrola potpisa i lozinke
  • Ključevi se mogu isporučiti sa dodacima (clips) u 11 različitih boja, što omogućava njihovu bolju organizaciju
  • Različite forme ključeva, kao i dodatno opremanje ključa sa Legic-chipom omogućava prelaz iz sistema mahaničkog zaključavanja u sistem mahatronične kontrole pristupa


 

 

 

 

  

Tehničke informajije i dimenzije

Preokrenti ključ je izuzetno teško kopirati. Kodiranje na ključu ne izvodi se bušenjem, već poebnim postupkom glodanja, koji prikriva tačno stanje kodiranja na ključa, Na taj način postiže se dodatna sigurnost koja omogućava kopiranje ključa.

Sistem može imati do 22 para klinova na svakoj strani cilindra. Sprečavanje provale povećano je specijalnim oblicima klinova. Dužina para klinova uvek je identična - što daje najveći stepen zaštite od "češljanja". Svaki od do 22 para klinova moževarirati u 4 položaja. Četiri reda klinova postavljena su radijalno i mogu se potpuno menjati, što daje neograničenu mogućnost varijacija.

Prednosti na prvi pogled:

Varijabilnost

Cilindri se isporučuju u dužinama od 60 do 200 mm. Različite debljine vrata ne predstavljaju nikakav problem.

Fleksibilnost

Pored ugradenih duplih cilindara isporučuju se i ostali tipovi cilindara. Korišćena jezgra cilindara (inserti) mogu se bez ikakvih problema upotrebiti u ostalim cilindrima kao sto su polucilindar, kuglasti cilindar, cilindar za montažu na metalnim vratima it.

Sigurnost

I u sistemima zaključavanja, Kaba ExperT modulari sistem, garantuje idealnu zaštitu, u poredenju sa klasičnim cilindrima sa narezanim ključem.

 Topsites automatikus bannercsere program - Kontraszt Produkció
InterStat.hu