KLAVIR SARKA

KLAVIR SARKA

- Za namestaj
- Duzina 2 metra
- Ukupna sirina 34 mm
- Zuto cinkovana

KLAVIR SARKA